how to create a site for free

Sergey Dozhd

Sergei Dozhd, geboren in 1965 in Rusland is een hedendaagse kunstenaar.

Hij is werkzaam in verschillende kunstvormen, waaronder schilderen, installaties en beeldende kunst waarbij hij op zoek gaat naar de innerlijke psychologische processen van artistieke creaties, beter gekend onder de naam “Psy Art” of “Psychedelic Art”, de psychedelische kunst.

Deze term verwijst naar de culturele beweging en de kunst uit de tweede helft van de jaren 60 van de 20ste eeuw. Deze stroming had een internationale reikwijdte, maar floreerde voornamelijk aan de Amerikaanse Westkust. De beweging propageerde onderzoek van het onderbewuste door middel van drugs, zintuiglijke begoocheling, en volledige onderdompeling van de zintuigen.

Dozhd geeft in zijn zoektocht naar een nieuwe artistieke taal het begrip “abstract” een nieuwe betekenis. Abstracte kunst is een richting binnen de moderne kunst waarin niet altijd wordt geprobeerd om objecten uit de natuurlijke wereld weer te geven en er geen zaken uit de reële wereld hoeven te zijn afgebeeld. Er kunnen onderliggende principes zichtbaar gemaakt met vormen en kleuren, ritmes en contrasten.

Dozhd maakt complexe multi-dimensionale composities waarbij hij geometrische, amorfe en figuratieve elementen met elkaar combineert om op die manier tot een nieuwe kunstvorm te komen, die hij als een superlatief van de abstracte kunst beschouwt en daarom “over-abstractie” heet.

Dozhd is vooral gekend om zijn schilderijen waarin hij geometrische lagen bouwt, waarbij hij gebruik maakt van cirkelvormige, driehoekige en kubus motieven waarmee hij een beeld creëert dat ons doet denken aan de kosmos en het transcendentale, dus het buiten-zintuiglijk waarneembare of het goddelijke.

De kunstenaar zijn nieuwe benadering van de erfenis van Kazimir Malevich en het Suprematisme heeft ervoor gezorgd dat hij in vele collecties van verzamelaars van Hedendaagse Kunst te vinden is. Sergey Dozhd's werken zijn in verschillende belangrijke collecties te vinden waaronder het Russiche Museum voor Fijne kunsten (Sint-Petersburg), het Museum van Russische Kunst (Jersey, USA) en het Hedendaagse Kunst Museum in Bejing, China.