how to create a web page

Frederik De Wilde

Frederik De Wilde werkt op het snijvlak tussen kunst, wetenschap en technologie. Hij werkt samen met tal van sectoren aan uiteenlopende projecten die tot nieuwe inzichten leiden. Zijn hamvraag luidt: Kunnen kunstenaars de innovatiekloof helpen overbruggen?

Hij onderzoekt het ontastbare, onhoorbare en onzichtbare in de complexe ecologieën die tussen mensen, dingen en omgevingen tot stand komen. Hij brengt deze vergeten of verborgen data op visuele, tactiele of auditieve wijze in kaart. Dit resulteert in mappings van ecologieën die het publiek uitnodigen om de data te verkennen en er op in te grijpen en niet zozeer in kaarten in de letterlijke zin van het woord. Zo tracht hij iets "ongrijpbaars" zoals watervervuiling te visualiseren en hoorbaar te maken, waardoor niet alleen de vervuiling tastbaar wordt, maar ook de rol van de mens daarbinnen. Of hij brengt vergeten of zwarte plekken in de wereld in kaart, plekken die we niet willen of kunnen zien. Op die manier brengt hij subversieve en donkere 'maps' tot stand die voor het publiek in zekere mate manipuleerbaar zijn. (Liesbeth Huybrechts)

Enkele thema's komen systematisch terug in het werk van Frederik De Wilde. In Bio Art (EOD02 & EOD04) onderzoekt hij intersoortelijke communicatie en bio-elektriciteit. Wat is communicatie en hoe kan die vorm krijgen? In New Media Art (NEON, ...) voert hij onderzoek naar ervaringsmachines voor de toeschouwer/participant. Digital Art (Numer1cal Recipe Series,...) is een onderzoek naar ongrijpbare toestanden zoals electromagnetische velden, gsm straling, etc. en de vertalingen naar een beeld. Het zijn elektronische schaduwen van onze omgeving. Robotic Art (UMwelt - VIRUtopia, Str1der) bestudeert het gegeven ''zwerm'' in de natuur, bij de mens en in de robotica. Nano Art (Hostage - egatosH) is een onderzoek naar de meest elementaire bouwstenen van ons bestaan; atomen. Is het mogelijk om een schilderij atoom na atoom op te bouwen? Wat betekent het om iets te creëren vanuit de 'oneindigheid?' Sound Art (Frost[bite], ...) bestudeert de voortplantingsstructuur van geluid door middel van vloeibaar stikstof en extreem lage temperatuur (-197C°).