website builder

Fred Eerdekens

Geen andere kunstenaar heeft zoals Fred Eerdekens op zulke authentieke en subtiele wijze het samengaan van licht, materiaal en taal onderzocht. Sinds drie decennia verkent hij het grensgebied en de schijngestalten van taal en beeld, de verrassende relaties van het visueel beeldende en de betekeniswaarde van de taal.

Zijn oeuvre vertoont zowel een grote eenheid als een ongelooflijke diversiteit aan vormen en een complexiteit aan beeld- en betekenisstrategieën. Inhoudelijk zijn er niet alleen de betekenissen die zich opdringen vanuit de relatie tussen woord en beeld, maar ook de betekenissen die de tekst buiten het werk projecteert naar de wereld van de ideeën, met - onder andere - verwijzingen naar het contextueel kijkgedrag, de psychische ervaring, de sociale context, de kunst en/of de vele valkuilen van de taal zelf. De ambiguïteit is in het oeuvre alomtegenwoordig. Alhoewel in de ensceneringen en installaties elk element zichtbaar en herkenbaar is en het geheel volgens een logische structuur is opgebouwd - niets is verborgen –, de vervreemding en de betovering maken er zich meester van. Het licht op de objecten werpt schaduwen die als alterego een eigen leven gaan leiden en het raadselachtige in de hand werken.

Op een ogenschijnlijk speelse manier verwoordt Fred Eerdekens het zinloze en het efemere: hij laat het licht vallen op onze onmacht om de zichtbare dingen en hun betekenissen decisief te vatten. Want het licht genereert tegenstrijdige begrippen, woorden spreken zich tegen en betekenissen keren zich om, omdat alles een keerzijde heeft.

Fred Eerdekens confronteert ons dus met de betrekkelijkheid van de perceptie - van wat wij zien en wat wij denken te zien. Zijn mentale stillevens vormen metaforen voor het onontwarbaar paradoxaal kluwen van ons begripsvermogen: ze spannen poëtisch relativerende valstrikken, die ironisch moraliserend zekerheden onderuit halen, want ze wijzen ons telkens weer op de dubbelzinnigheden van de illusie en de werkelijkheid, van het tastbare en het onvatbare, van schijn en waarheid.

© Florent Bex